Thường ngày ông bạn tôi - Tuấn Anh - vẫn code bình thường. Nhưng ngoài ra cũng là một nhiếp ảnh gia. Một tâm hồn thi sĩ. 

Các bức ảnh bạn tôi chụp có một cảm giác rất nhẹ nhàng, mang tới một khoảng tâm hồn thư thái. Cái mà lập trình viên rất thiếu khi nhiều giờ phải vùi đầu trong deadline và bug. Thi thoảng làm việc xong mà lướt Facebook thấy những bức ảnh ông ý chụp là cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi đi phần nào. 

Giấc mơ thu

Nhìn những lần thu đi

Vừa tàn mùa thu vừa tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa.

Khúc mùa thu

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Không đề

Phụ nữ và việc làm

Ảnh: Tuấn Anh