Ơ thế mà nó vẫn chạy được

Không có css và javscript thì không khác gì thị Nở

Có những thằng đọc code mình mà comment lên comment xuống. Nghĩ mà nó tức