IT, Coder méo bao giờ có tiền cả nhé

Mình thì méo muốn làm gì mà lương cao cơ

Dev amazon troll - Hãy chú ý tới con vịt nó kêu meo meo kìa laugh

Con lap hàng tuyển

PC dung lương bao nhiêu cũng không đủ

Tao còn dùng Html hack nick facebook cơ

Thà coi xxx còn hơn laugh

Các bạn trẻ giờ học lập trình thiếu cơ bản vãi

Sơn 20 sưu tầm