Banana? Javascript khó lường vãi sad

Mình cũng chăm đọc sách

Tao hỏi lại lần cuối, thằng nào?

Người thì trên giường, nhưng hồn ở mấy cái bug sad

Tư thế chuẩn khi ngồi code laugh

Mỗi cái kết quả là một tab. Khi nào fix được lỗi thì thôi cool

Google là tất cả

Dev luôn thiếu "gấu" sad

Chỉ có cái máy tính làm bạn thôi sad

Code lộn xộn nhưng vẫn chạy được 

Code đi học và đi làm là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau luôn

Máy để bàn của ai vào nhận đi laugh

Bootstrap làm cho web đẹp long lanh indecision

Tình trạng trên một số Group về lập trình. "Ai chỉ cho em code giỏi được không?"

Sơn 20 Sưu tầm