Đời không như là mơ. Bug ập đến bất ngờ.

[Adv=ADV_NEWS_DETAIL]

Lỡ nghe người khác xúi dại, giờ iem hối hận lắm.

Lập trình viên nhảy việc như cơm bữa =))

Tình trạng các nhóm lập trình trên facebook.

Người thầy vĩ đại

SơnPC 20 sưu tầm