Ơ đù má. Đang chạy ngon lành lại có lỗi nhỉ.

Đù, éo hiểu sao tự nhiên lại nhiều bug như thế.

Thôi éo nghĩ ngợi nhiều nữa. Tập trung tìm bug đã.

Éo tìm được bug thì éo ăn trưa luôn.

Giá như có ai bóp vai cho thì tìm bug sẽ nhanh hơn

Đù má, mãi éo hiểu sao nó lại lỗi. Phát điên mẹ nó rồi.

Vợ con gì tầm này nữa. Không có tí tâm trạng gì cả.

Đù má, tao hận mấy đứa tester

Nguồn: Sưu tầm trên Internet