Các bạn mới học lập trình thường hay hỏi nên học như thế nào để code giỏi

Không có cách nào khác là phải thực hành nhiều thôi. Không code thì không có bug, mà không có bug thì không thể có kinh nghiệm được

Lập trình viên lên giường không bao giờ được yên.

Code cùng thằng nào đó mà ko hiểu ý là cực kỳ khó chịu

Code xong tưởng ngon nhưng bị chị tester cho một đống lỗi vào mặt

Bước vào dự án mới rất hào hứng nhưng đời không như mơ. Ngã sấp mặt ngay

Bug phụt đầy mặt

Ngã sấp mặt

Vì team như .... =))

Sơn20 sưu tầm và thêm thắt