Người dùng thì vẫn nghĩ là đang chạy ổn định, nhưng kỳ thực ngày méo nào cũng update code luôn

Cứ tưởng khó mà lại không khó một tí nào =))

Người yêu mà anh em coder luôn hằng mong laugh

Có ấm thì đi lấy ngay cho bố pha chè

Có bộ này tao thề là tao code xuyên màn đêm mỗi ngày cool

crying đã tán đổ ai bao giờ đâu

Tất cả cũng chỉ vì đam mê thôi

Có đoạn code mà giải thích mãi. Đưa tao chạy luôn cho nó nhanh. Đỡ mệt người

Khi công ty thiếu nhân viên thiết kế

Thảo nào màn hình code của ông nào cũng tối om luôn. 

Ngày nào cũng nghe giọng chị google suốt rồi

Sửa cáp nhiều quá nên thành bạn thân mẹ nó rồi

Tester nó thâm lắm cheeky

Ăn trộm có tâm

Người ta chạy mỏi chân, coder chạy mệt não

Sơn 20 sưu tầm