Vì anh có tài năng thực sự nên vô tù cũng được trọng dụng.

Thực trạng Coder khi lao động, làm ô sin cho cả một đám ăn tục nói phét

Thiết kế giao diện đơn hàng cho người dùng, nhưng người dùng vẫn thấy phức tạp

Tâm trạng chung của mấy em sinh viên năm nhất laugh

Người đâu rước râu

Mua cái iphone rồi cũng chỉ lướt web thôi

How to đặt tên biến devil

Hacker ngoài đời và trong phim nó rất khác bọt angry

Đừng mang cái ấy lại gần ta

Ghi chú của ảnh

How to làm vợ dân IT laugh

Tao thì vừa code vừa chửi khách hàng đó cheeky

Captcha dành cho dân IT laugh

Hên đó, ở Việt Nam là bị hack trong vòng 1 nốt nhạc thôi

Sơn 20 - Sưu tầm