Xây dựng gần như hoàn thiện khung phần mềm nền tảng Web giao diện Window. Base module cũng đã thiết kế xong, Chỉ việc viết module busines là có thể có một phần mềm cho khách hàng sử dụng. Tuy nhiên chưa kịp phát triển tiếp thì lại đắp chiếu để làm dự án khác. Giờ chỉ biết lưu lại để ngắm lại crying