Blog Kinh Nghiệm

Hướng dẫn gửi email bằng code C#. Cấu hình tài khoản gmail để gửi email từ phần mềm.

Sử dụng thư viện SmtpClient để gửi email. Cấu hình tài khoản gmail ở trạng thái kém bảo mật để có thể gửi email từ phần mềm.

02/12/2020 Xem chi tiết
Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình.

Mình thì lựa chọn phát triển web nên đã chọn chuyên sâu về HTML, Css, Javascript, ASP.NET, SQL

23/11/2020 Xem chi tiết
Mật khẩu kém bảo mật được sử dụng phổ biến trong năm 2020

Bất ngờ với mật khẩu 123456 lại đứng top đầu danh sách. Cứ bảo sao tài khoản hay bị hack. Đúng là sai lầm và chủ quan.

20/11/2020 Xem chi tiết
Xây dựng khung phần mềm trên nền Web giao diện Desktop Window

Đã xây dựng gần như xong khung, chỉ việc viết module business để phát triển phần mềm trên nền tảng Web giao diện Window.

30/10/2020 Xem chi tiết
Tôi đã thiết kế ra design pattern Trứng có trước hay Gà có trước như thế nào

Về ý tưởng này tôi đã thực hiện khoảng 5,6 năm trước do tham gia vào dự án mà xây dựng các khối độc lập nhưng lại có tính năng tương tự nhau

19/10/2020 Xem chi tiết
Chia sẻ một số hiệu ứng Hover hữu ích khi làm Frontend viết bằng css

Gồm các hiệu ứng Hover ZoomIn, Hover Fade, Hover Blur, Hover Zoomout, Hover Mask, Hover Over Text, Hover Fall, Hover Blurout

16/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và sử dụng jquery plugin typing để giả hiệu ứng gõ văn bản

Đây là plugin giả lập gõ văn bản, rất phù hợp với những web cần hiển thị text dạng ngắn hay slogan hiện ra từ từ bằng hiệu ứng typing.

13/10/2020 Xem chi tiết
Một thủ thuật nhỏ để tối ưu code nodejs

Dựa vào cách truy vấn thông qua key của đối tượng mà có thể lấy thuộc tính hoặc gọi hàm.

08/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn cách tạo bảng tin trong phần mềm

Mỗi một module đều có bảng tin và người dùng được phân quyền module nào sẽ được sử dụng bảng tin của module đó

02/10/2020 Xem chi tiết
Chia sẻ thư viện javascript mở rộng khi kết nối tới Hub sử dụng SignalR

Thư viện do tôi mở rộng thêm với mục đích có thể kết nối tới nhiều Hub, duy trì được kết nối ổn định, đăng ký được nhiều sự kiện nhận push gửi về.

30/09/2020 Xem chi tiết
Liệu thực sự Linq có nhanh hơn vòng lặp for,foreach, while

Tôi đã làm một vài thực nghiệm để kiểm chứng và thấy thực sự đáng ngạc nhiên khi sử dụng linq.

26/09/2020 Xem chi tiết
Hàm tải một loạt danh sách các file javascript

Thực hiện tải lần lượt từng file javascript, tới file cuối cùng tải xong sẽ thực hiện gọi callback

23/09/2020 Xem chi tiết
{"catId":"3","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1"}