Blog Kinh Nghiệm

Hàm tải một loạt danh sách các file javascript

Thực hiện tải lần lượt từng file javascript, tới file cuối cùng tải xong sẽ thực hiện gọi callback

23/09/2020 Xem chi tiết
Kết hợp 2 plugin Masonry, LightGallery để sắp xếp và trình chiếu ảnh

Plugin Masonry giúp các ảnh được sắp xếp thành dạng lưới. Còn LightGallery giúp tạo slide trình chiếu ảnh.

22/09/2020 Xem chi tiết
So sánh giữa 2 mảng với nhau mà không sử dụng vòng lặp

Không dùng for, while. Chỉ với 3 dòng lệnh là đã có thể so sánh được 2 mảng với nhau

20/09/2020 Xem chi tiết
Tại sao code của tôi thường ngắn gọn như vậy

Khi bắt tay vào thực hiện các yêu cầu tôi thường phân tích kỹ và code trừu tượng.

15/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng bootstrap tourist để làm trợ giúp cho phần mềm

Làm trợ giúp, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng website một cách đơn giản nhất. Tôi cũng đã ứng dụng cho phần mềm của mình.

12/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Jquery plugin Lazy Load everything

Đây là plugin tôi chỉnh sửa lại từ thư viện jquery.lazyload.js để từ đó có thể lazy với mọi phần tử và không chỉ riêng cho sử dụng lazy image.

10/09/2020 Xem chi tiết
Thư viện Linq.js trong javascript

Thư viện này cung cấp đầy đủ các phương thức như .NET 4.0 và mở rộng thêm nhiều phương thức khác

10/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Plugin Zoom hiệu ứng phóng to ảnh

Đây cũng là một plugin mới dùng để thực hiện phóng to ảnh. Show sản phẩm rất đẹp mắt, mượt mà.

09/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Plugin Image Zoom khi click vào ảnh

Đây là plugin hữu dụng khi bạn muốn làm một show ảnh sản phẩm giúp khách hàng xem trực quan chỉ với 1 lần click chuột

07/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Jquery Plugin Hotkeys - Tạo phím nóng trên trình duyệt web

Thư viện của tác giả Tzury Bar Yochay được viết từ năm 2010

06/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Timer trong Javascript

Định nghĩa đối tượng Timer tương tự như trong WinForm C# để thực hiện task vụ theo chu kỳ bằng Javascript

01/09/2020 Xem chi tiết
Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán TripleDES

Thuật toán mã hóa dữ liệu đối xứng. Sử dụng một mật khẩu để thực hiện mã hóa và giải mã

31/08/2020 Xem chi tiết
{"catId":"3","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1","page":"2"}