Code mô phỏng đèn tín hiệu giao thông bằng javascript

 • Code Vui
 • 13/09/2020
 • Lượt xem: 6,762

Mấy hôm trước có đọc một bài viết trên các nhóm lập trình về vấn đề dùng if else. Trong đó có đề cập tới vấn đề không dùng lệnh else làm rối rắm code, tạo nhiều case và có thể sinh ra nhiều bug không kiểm soát. Tôi là tôi rất đồng ý với quan điểm trên, vì tôi đã từng phải đọc code mà if else lồng nhau quá trời luôn. Debug khó vãi cả đ*. Thay vì dùng if else lồng nhau, chúng ta có thể dùng design pattern để giải quyết. Nó giúp chia nhỏ các trường hợp, đóng gói vào được từng class và tất nhiên cũng debug dễ hơn rất nhiều. Tôi sẽ có những chia sẻ cụ thể về việc đóng gói theo từng class để xử lý được nhiều case thay if else ở các bài viết sau.

Dưới đây tôi cũng mô phỏng lại bài toán đèn giao thông. Mà trong đó không dùng một lệnh if nào. Tuy nhiên nó chỉ có thể thực thi được ở trên javascript. Để thực hiện với các ngôn ngữ khác như C# mà không dùng if thì tôi cũng có thể làm được, tuy nhiên code sẽ phức tạp hơn một chút.

Nhưng mà nói gì thì nói, code mà không có if thì nó cũng khó chịu lắm nhé cheeky

Trước tiên các bạn chạy mô phỏng trước nhé. Sau đó xem code mà thấy nó tù quá thì comment nhé indecision. Học hỏi là chủ yếu

Nhập cấu hình đèn giao thông
Bật đèn
 
 
 
0
Đây là mã nguồn
var TrafficLight = function ()
{
  var colors = {
    "red": { bg: "bg-danger", color: "text-danger", border: "border-danger" },
    "yellow": { bg: "bg-warning", color: "text-warning", border: "border-warning" },
    "green": { bg: "bg-success", color: "text-success", border: "border-success" }
  };

  var state = {};

  this.redViewer = null;
  this.yellowViewer = null;
  this.greenViewer = null;
  this.counterViewer = null;

  var timer = new Core.Timer({ interval: 1000 });

  this.start = function(redSeconds, yellowSeconds, greenSeconds)
  {
    timer.stop();
    clearState.bind(this)();
    this.counterViewer.html(0);
    state = {};

    createState.bind(this)("red", redSeconds, 0);
    createState.bind(this)("yellow", yellowSeconds, redSeconds);
    createState.bind(this)("green", greenSeconds, redSeconds + yellowSeconds);

    var stateIndex = 1;
    state[redSeconds + yellowSeconds + greenSeconds].afterRun = () => stateIndex = 1;

    var $this = this;
    timer.setOption(function (option)
    {  
      option.onTick = function ()
      {
        stateColor = state[stateIndex];
        clearState.bind($this)();
        stateColor.run();
        stateIndex++;
        stateColor.afterRun();
      };        
    });
    timer.start();
  }

  var createState = function (colorName, seconds, start)
  {      
    for (var i = 1; i <= seconds; i++)
    {
      stateColor = new TrafficLight.StateColor(colors[colorName], this[colorName + "Viewer"], this.counterViewer, seconds + start, start + i);
      state[stateColor.stateIndex = (start + i)] = stateColor;
    }
  }

  var clearState = function ()
  {
    var arr = Object.keys(colors);
    for (var i = 0; i < arr.length; i++)
    {
      var colorName = arr[i];
      var color = colors[colorName];
      this[colorName + "Viewer"].removeClass(color.bg);
      this.counterViewer.removeClass(color.color).removeClass(color.border);
    }
  }
}
TrafficLight.StateColor = function (color, lightElement, counterViewer, maxSeconds, stateIndex)
{
  this.run = function ()
  {
    lightElement.addClass(color.bg);
    counterViewer.addClass(color.color).addClass(color.border).html(maxSeconds - stateIndex);
  }
  this.afterRun = function () { };
}
Đây là nội dung html
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-inline row">
      <div class="form-group col-12">
        <label class="mr-2">Số gây</label>
        <input class="form-control xs-display-unset xs-width-unset bg-danger text-white input-seconds" id="input_1" name="Length" value="15" min="5" max="20" type="number" />
        <input class="form-control xs-display-unset xs-width-unset bg-warning text-white input-seconds" id="input_2" name="Length" value="4" min="5" max="20" type="number" />
        <input class="form-control xs-display-unset xs-width-unset bg-success text-white input-seconds" id="input_3" name="Length" value="12" min="5" max="20" type="number" />
        <a class="btn btn-primary text-white ml-2" data-btn="Start">Bật đèn</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-12 mt-4 justify-content-center text-center align-middle">
    <div class="traffic-light tl1 font-digital border-danger">&nbsp;</div>
    <div class="traffic-light tl2 font-digital border-warning">&nbsp;</div>
    <div class="traffic-light tl3 font-digital border-success">&nbsp;</div>
    <div class="traffic-light font-digital tl4">0</div>
  </div>
</div>

Và cuối cùng là mã nguồn thực thi chạy đèn giao thông cool

var content = $("article");
var trafficLight = new TrafficLight();
trafficLight.redViewer = content.find(".tl1");
trafficLight.yellowViewer = content.find(".tl2");
trafficLight.greenViewer = content.find(".tl3");
trafficLight.counterViewer = content.find(".tl4");

var btn = content.find("[data-btn=Start]");
btn.click(function ()
{
  trafficLight.start(parseInt(content.find("#input_1").val()),
    parseInt(content.find("#input_2").val()),
    parseInt(content.find("#input_3").val()));
});

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Các bạn thấy hay hãy comment. Hoặc có góp ý gì hay chia sẻ nhiệt tình nhé.

Sơn 20

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Bài viết cùng chuyên mục

Code javascript mô phỏng 50 xe của một xí nghiệp taxi chạy online trên bản đồ

Mô phỏng hiển thị xe chạy theo thời gian thực, sử dụng thư viện bản đồ leafletjs.

15/11/2020 Xem chi tiết
Code mô phỏng lộ trình của xe taxi chạy trên bản đồ

Dùng thư viện leafletjs để thay cho google map api mô phỏng lộ trình xe chạy.

04/11/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng cách tính nhanh từ năm dương lịch sang năm âm lịch

Tính nhanh năm âm lịch từ năm 1900 tới nay gồm 2 bước nhẩm tính Can, Chi. Tôi 1983 nhẩm nhanh là Quý Hợi

25/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Sắp xếp chọn là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc so sánh tại chỗ.

17/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Thuật toán dựa trên ý tưởng xếp bài khi lần lượt di chuyển phần tử về bên trái

06/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Quick Sort

Thực hiện phân chia mảng thành 2 mảng nhỏ và sắp xếp so với một phần tử chốt.

04/10/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"code-mo-phong-den-tin-hieu-giao-thong-bang-javascript","lang":"2","cattype":"0","catId":"9","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}