Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười

Cho tình tươi thắm ý thêm tươi
Cho hoa thêm ngát đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào

Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu ”nhân nghĩa” tròn sau trước
Lấy chữ thân tình gửi tặng nhau
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương

Chuyện đời muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi

Đi tìm chân lý lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thoát
Đời sống tâm linh thật tuyệt vời!

(Thích Nữ Huệ Trang)