Mỗi một module đều có bảng tin và người dùng được phân quyền module nào sẽ được sử dụng bảng tin của module đó. Hệ thống bảng tin này của tôi đã được xây dựng cách đây 4 năm. Nay đã được cải tiến đi rất nhiều. 

Nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ nhé. 

Sơn 20