Lập trình & Toán học

Mô phỏng tính nhẩm nhanh một số nhân với 99

Cách tính nhanh nhân một số có 2 chữ số với 99

03/10/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng phép tính nhân 2 số bé hơn và gần bằng 100

Phương pháp tính nhẩm siêu nhanh với 2 số bé hơn và gần bằng 100.

18/09/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng phương pháp tính nhanh nhân 2 số có cùng hàng chục

Tính nhẩm khi nhân 2 số cùng hàng chục một cách nhanh gọn

07/09/2020 Xem chi tiết
{"catId":"13","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1"}