Chức năng thì nhỏ mà dùng thư viện to tổ bố để thực hiện

Vẫn có những lập trình viên trung thành với framework cũ. Cứ chạy tốt là được thôi, quan trọng gì.

Sung sướng khi có thêm một màn hình để code

Mong ước của coder là cuối tuần trở gấu đi chơi

Cứ tưởng code ngon rồi, nhưng sai mẹ nó với yêu cầu khách hàng

Tỉnh cả code

Thằng bạn nó bảo code nó đẹp. Cơ mà chạy tậm ta tập tịt

Đẳng cấp

Team đang họp kết thúc dự án =))

Sơn 20 sưu tầm