Tuấn Anh

Hà Nội một thoáng ngày thường bình dị

Hà Nội vẫn đẹp thế này mà sao bọn mạng xã hội chúng nó đồn ầm cả lên là ô nhiễm nhất thế giới nhỉ...

30/09/2020 Xem chi tiết
Bạn tôi - Lập trình viên mang tâm hồn nghệ sĩ

Thường ngày ông bạn tôi vẫn code bình thường. Nhưng ngoài ra cũng là một nhiếp ảnh gia. Một tâm hồn thi sĩ.

01/09/2020 Xem chi tiết
{"catId":"11","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1"}