Copy code trên mạng về phát, lắp vào chạy ngay

Lưu rồi, nhưng lưu ở đâu giờ tìm lại méo thấy sad

Code xong sửa, code xong sửa, code xong sửa, code xong sửa.

Ơ, Javascript hay mà

Trở thành Conan luôn laugh

Kiến thức cơ bản mới là chất

Nhiều năm kinh nghiệm thì vẫn nhiều bug như thường

Ban đêm méo ngủ được crying

Ý nghĩ của lập trình và khách hàng khác xa nhau lắm frown

Méo hiểu mình đã làm cái gì smiley

Pascal đã trở thành huyền thoại rồi angel

Tránh ra tao fixbug cho

Sơn 20 sưu tầm